top of page

Det er den intuitive arbeidsprosessen som har hovedfokus i arbeidet med maleriene mine. Ønsket om å skape bilder som har en spesiell energi og stemning, men som samtidig har harmoni ved hjelp av fargebruk er viktig.

 

Utgangspunktet når et bilde skal lages, er en fargepalett. Den er valgt på bakgrunn av stemningen jeg ønsker maleriene skal utrykke. Bildene blir til underveis i form av energi, temperament, bestemthet og fargebruk. Lekenhet i arbeidsprosessen gjør at overraskelser kan dukke opp og gi det ferdige resultatet et mer tilfeldig uttrykk.

 

Bildene består av flere lag, som igjen gir dem historie. Stoffligheten og strukturen er røff, men fargene kan også ha gjennomskinnelighet. Dette gir en henspeiling til det gamle og det slitte som er en fascinasjon. Bildene er en bearbeiding av sanseinntrykk hentet fra natur og bymiljø. 

 

Observasjoner og samling skjer kontinuerlig. Jeg fotograferer mye, ofte på mikronivå - tett innpå objektet. Denne fascinasjonen kan sees igjen i maleriene. Man er tett innpå, uten å oppfatte konkret hva man ser.

 

Stemningen og energien i bildene skal få betrakteren selv til å bedømme og få assosiasjoner av det ferdige maleriet. 

 

About

bottom of page